Chính sách đổi trả

1/ Hủy đơn hàng

- Đối với Tp. HCM phải hủy trước 8 giờ hành chính (từ 7h00 sáng đến 21h00).

- Đơn hàng ở tỉnh phải hủy trước 12giờ hành chính (từ 7h00 sáng đến 21h00).

Các đơn hàng hủy sau thời gian này vẫn phải thanh toán 100% cho công ty.

 

2/ Thay đổi đơn hàng

Thay đổi sản phẩm trước thời điểm phát hoa dự kiến 04 giờ (hoặc khi sản phẩm chưa được thiết kế): Được chấp nhận và không tính phí.

Không chấp nhận thay đổi sản phẩm ngay trước thời điểm phát hoặc khi sản phẩm đã được thiết kế.

Trong trường hợp sản phẩm mới có giá trị nhỏ hơn giá trị sản phẩm đã đặt, Công ty không hoàn trả lại tiền chênh lệnh. Trong trường hợp sản phẩm mới có giá trị lớn hơn sản phẩm đã đặt, khách hàng phải thực hiện việc thanh toán giá trị chênh lệch, cộng với phí thay đổi .Việc thực hiện chuyển phát điện hoa sẽ được thực hiện sau khi việc thanh toán hoàn tất.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: